Història de la Unió Europea

Events

Tractat de París

1951

Creació de la Comunitat Europea del Carbó i de l’Acer (CECA). Els països fundadors van ser: Alemanya, Bèlgica, França, Itàlia, Luxemburg i Països Baixos.

Tractat de Roma

1957

Encara avui en dia, és el Document Base de totes les decisions i els procediments adoptats pels països de la Unió Europea.

Acta Única Europea

1986

Eliminació de les barreres a l’intercanvi i es fa per fi el mercat comú europeu.

Tractat de Maastricht

1993

El tractat estableix nous objectius: unió monetària el 1999, ciutadania europea, noves polítiques comunes i cooperació en assumptes de seguretat interior.

Tractat de Àmsterdam

1999

Continua desenvolupant la PESC i les polítiques d’ocupació i protecció social.

Tractat de Niça

2001

Va establir la creació de tribunals subsidiaris de rang inferior al Tribunal de Justícia i el Tribunal de Primera Instància. El Tractat també va establir disposicions sobre les conseqüències financeres de l'expiració del Tractat de París pel qual es creà la CECA.

Entrada en vigor de l'euro

2002

Les monedes i els bitllets van començar a entrar a circulació dia 1 de gener de 2002, però el 30/06/2002 va canviar la moneda.

Tractat de Lisboa

2007

Acord de la Unió Europea que substitueix la fallida Constitució Europea (18/07/2003), l’objectiu era substituir el conjunt de tractats existents que constitueixen Europa. Entra en vigor l’1 de desembre de 2009.

Tractat d'Estabilitat, Coordinació i Governança de la Unió Econòmica i Monetària

2012

És un tractat intergovernamental que va ser signat el 2 de març de 2012 per tots els Estats membres de la UE (excepte la República Txeca i el Regne Unit).