Noord-Westelijke Doorvaart

Main

Noord-Westen

Martin Frobischer

1576 - 1578

Henry Hudson

1610

William Baffin

1616

William Parry

1819

John Ross

1829 - 1833

Noord-Oosten

James Cook

1778 - 1792

George Vancouver

1795

Overland

Samuel Hearne

1770

Alexander McKenzie

1789

John Franklin

1819 - 1822

John Franklin

1825 - 1827

John Rae

1830 - 1840