Industria

Events

1a Revolució Industrial

1750 - 1850

En algunes regions europees es va començar a fer el pas de la proiducció artesanal a la industria

Màquina de vapor de James Watt

1765 - 1770

En 1768, James Watt va construir el primer model d'una màquina de vapor. Es tracta d'un motor de combustió externa que transforma l'energia de vapor d'aigua en treball mecànic o cinètic. Va tenir un important paper per moure màquines i aparells.

Capitalisme industrial (recerca de beneficis)

1780

Sistema econòmic basat en la recerca màxim de benefici.

Bombeta de llum

1809

Tot i que ha estat atribuït principalment a Thomas Alva Edison, el 1809 Humphry Davy en un dels seus experiments va col·locar una fina tira de carbó entre els dos pols d'una pila i va crear un fugaç arc lluminós, considerada l'essència del funcionament de la bombeta.

La primera bombeta va donar llum durant 14 hores successives. Posteriorment, Edison la va desenvolupar i va perfeccionar fins arribar a la bombeta de llarga durada.

2a Revolució Industrial

1850 - 1945

Quan el sistema capitalista ja estaba consolidat, la industria es va diversificar

Telefón

1876

A Alexander Graham Bell se li atribueix la invenció del telèfon a l'any 1876. Es va tractar d'un aparell que transmetia sons per un cable a través de senyals elèctrics. Ha estat un dels invents més importants perquè va revolucionar el món de les telecomunicacions.

Automòbil

1885

En 1885, Karl Benz desenvolupa el primer automòbil de combustió interna que tenia forma de tricicle. Estava equipat d'un petit motor de quatre temps, horitzontal monocilíndric i comptava amb un carburador i refrigeració per aigua

Avió

1899

Els germans Wright d'Estats Units van inventar el primer avió. La idea va sorgir el 1899 el 17 de desembre de 1903 van volar per primera vegada

Van construir el planador amb un motor de petroli de 12 cavalls de força i dues propelas. Tenia dues ales principals posicionades una sobre l'altra. Les dues ajudaven a proveir empenta al planador.

Fordisme

1900

Es un sistema de producció industrial, que pren el nom de la empresa Automovilística fort. Aquesta companyia, va aplicar per primer cop, al començament del segle XX, la cadena de muntage i la fabricació de cotxes.

3a Revolució Industrial

1945 - 2017

Es va començar a utilitzar la informàtica i la robòtica. Van crear el mercat per internet.