Geschiedenis van de controverse

Events

Ontstaan Hindoeïsme

Approx. 3000 BC

Het ontstaan van het Hindoeïsme heeft geen vaste tijd in de geschiedenis, maar dankzij onderzoeken van archeologen weten we nu dat ongeveer 5000 jaar geleden al mensen in het Hindoe-geloof geloofden.
Deze mensen woonden langs de rivier de Indus en daarom werd dit geloof ook wel Indus of Hindoe genoemd.

Ontstaan jodendom

Approx. 3000 BC

Het jodendom heeft niet echt een stichter.
Ze geloven dat hun godsdienst begon toen Abraham één god ging aanbidden in plaats van de vele afgoden, zoals mensen daarvoor deden.
Daarna zijn Abraham en zijn zonen andere mensen gaan vertellen dat zij dat ook moesten doen.
Abraham wordt ook wel de aarstvader genoemd, omdat hij de eerste was die in God geloofde en omdat zijn zonen met hem meededen.

Ontstaan Boeddhisme

Approx. 600 B.C. - Approx. 500 B.C.

Centraal in het Boeddhisme staat het levensverhaal van prins Siddharta Gaudama, de latere Boeddha.
Het is ontstaan in India en het verhaal over het leven van Boeddha verspreidde zich naar verschillende landen en streken in en rondom India.

Ontstaan Christendom

0 AD

Het christendom is ontstaan uit het jodendom.
Jezus van Nazareth, geboren te Bethlehem, legde hiervoor de grondslag.
de volgelingen van het christendom zagen Jezus als de Messias die de mensheid zou verlossing van zijn zonden.
Voor christenen was Jezus de incarnatie van God, maar volgens het jodendom kan een mens niet goddelijk zijn, en een God niet menselijk.
Hierdoor ontstond er een schisma tussen de christendom en de jodendom.

Ontstaan islam

Approx. 610

De islam is de jongste van de grote wereldgodsdiensten.
De profeet Mohammed introduceerde in 610 na Christus de islam, nadat hij beweerde een bezoek te hebben gehad van de engel Gabriël, toen hij 40 jaar was.
De Koran is via de engel Gabriël door Allah aan de profeet Mohammed gegeven.
Moslims geloven dat de Koran de originele, perfecte woorden van Allah bevat.

Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden

1950-11-04

Het Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden werd ondertekend op 4 november 1950

Na de Tweede Wereldoorlog werd het recht op godsdienstvrijheid verankerd in artikel 9 van het Europese Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden (EVRM).

Anti-discriminatiewet

2003-02-25

De anti-discriminatiewet van 25 februari 2003 veroordeelt elk discriminerend gedrag en steunt op het non-discriminatieprincipe dat stelt dat iedereen gelijkwaardig is. Personen of groepen kan men niet uitsluiten omwille van "geslacht, een zogenaamd ras, de huidskleur, de afkomst, de nationale of etnische afstamming, seksuele geaardheid, de burgerlijke staat, de geboorte, het fortuin, de leeftijd, het geloof of de levensbeschouwing, de huidige of toekomstige gezondheidstoestand, een handicap of een fysieke eigenschap."

Nieuwe anti-discriminatiewet

2007-05-10

De nieuwe anti-discriminatiewet van 10 mei 2007 vervangt de vorige wet en laat een omkering van de bewijslast toe als de rechter discriminatie vermoedt.

Deze wet roept een principieel verbod in het leven van directe of indirecte discriminatie op grond van onder meer seksuele geaardheid, religieuze, filosofische, politieke of syndicale overtuiging die zich meer bepaald op de werkvloer zou kunnen voordoen.

Anti-discriminatiecampagne

2007-06-01

De campagne kwam met een schokeffect, er werden mensen getoond die letterlijk effecten opgenaaid krijgen. Een kussend homo koppel met het etiket: abnormaal en besmettelijk, iemand in een rolstoel met het woord: ballast, een donkerhuidige jongeman met het woord: uitschot.