Nerea Ribé

Events

Victòries franceses sobre els austríacs finalitzen

1796

El Directori organitza una política expansiva i annexionista.

1797

Aixecament protagonitzat pels espanyols

1808

L´Imperi napoleònic s´estenia d´Alemanya a España

1811

Napoleó és exiliat a l´Illa d´Elba

1814

Napoleó és exiliat a l´Illa de Santa Elena

1815