elifrmr

Events

LGE (Llei general d'educació)

1970

Mort del del dictador Francisco Franco

1975

Inici de la transició

1976

Govern UCD. Adolfo Suárez

1976

Aprovació de la Constitució espanyola

1978

Eleccions generals

1979

LOECE (Llei orgànica de regulació de l'estatut dels centres escolars)

1980

23F. Intent de cop d'estat

1981

Govern UCD. Calvo Sotelo

1981

Eleccions generals

1982

Govern PSOE. Felipe González

1982

LRU (Llei de la reforma universitària)

1983

Adhesió d'Espanya a la Unió Europea

1985

LODE (Llei orgànica del dret a l'educació)

1985

Govern PSOE. Felipe González

1986

Eleccions generals

1986

Vaga general

1988

Eleccions generals

1989

Govern PSOE. Felipe González

1989

Primera guerra del Golf

1990

LOGSE (Llei orgànica d'ordenació general del sistema educatiu)

1990

Crisis econòmica. Devolució de la pesseta

1993

LOPEG (Llei orgànica de la participació, l'avaluació i el govern dels centres docents)

1995

Govern PP. José María Aznar

1996

Eleccions generals

1996

Ingrés d'Espanya a la OTAN

1997

Creixement econòmic. Es compleixen els requisits de Maastricht

1998

Entrada en vigor de l'EURO

1999

Desaparició del servei militar

2001

L'Euro substitueix la pesseta

2002

LOCE (Llei orgànica de qualitat de l'educació)

2002

Guerra d'Iraq. Manifestacions contra la guerra

2003

11M

2004

Govern PSOE. José Luis Rodríguez Zapatero

2004

Eleccions generals

2004

LOE (Llei orgànica d'educació)

2006

Reforma de l'Estatut de Catalunya

2006

Inici de la crisis econòmica, bursàtil i immobiliària

2008

Recessió econòmica. Més de 4 milions de desempleats

2009

LEC (Llei d'educació de Catalunya)

2009

Reforma laboral i vaga general

2010

Eleccions generals

2011

Moviment 15M. Recapitalització de la banca. Creixement de l'atur. S'aguditza la crisis

2011

Govern PP. Mariano Rajoy

2011

Reforma laboral. Vaga general. Vaga educativa. 22M. Rescat bancari del FMI i UE

2012

Abdicació Juan Carlos

2013

LOMCE (Llei orgànica de millora de la qualitat educativa)

2013

Eleccions generals

2015

Eleccions generals

2016

Govern PP. Mariano Rajoy

2016