oispa

Events

Muinaiskulttuurit

3000 bc - 2000 bc

Antiikin aika

800 bc - 500 ac

Aristoteles

384 BC - 322 BC

Hän tutki muun muassa esim. anatomiaa, maantiedettä ja geologiaa.
Hänen teoksensa pääaihe oli liike

Fysiikan klassinen kausi

1500 - 1700

Galileo Galilei

1564 - 1642

Italialainen tähtitieteilijä, filosofi ja fyysikko. On kutsuttu tieteen, klassisen fysiikan ja tähtitieteen isäksi

sir isaac Newton

1687 - 1726

Englantilainen fyysikko, matemaatikko, tähtitieteilijä, alkemisti ja filosofi.

Marie Curie

1867 - 1934

Hän löysi kaksi radioaktiivista alkuainetta poloniumin ja radiumin.

Albert Einstein

1879 - 1955

Teoreettinen fyysikko, joka loi suhteellisuusteorian.

Modernin fysiikan kausi

1900 - 1990

Stephen Hawking

1942 - Present

Teoreettinen fyysikko ja kosmologi.

Nykyaika

2000 - 2017