Fysiikan aikajana

Events

Muinaiskulttuurit

3000 bc - 2000 bc

Antiikin aika

800 BC - 500 AC

ARISTOTELES

384 bc - 322 bc

Yksi eniten vaikuttaneista filosofeista. Länsimaisen tieteen isä.

Fysiikan klassinen kausi

1500 AC - 1700 AC

GALILEO GALILEI

1564 - 1642

Hän yhdisti kvantitatiiviset kokeet matemaattiseen analysointiin, mikä muodostaa yhä luonnontieteen perustan.

SIR ISAAC NEWTON

1642 AC - 1726 AC

Kehitti painovoimateorian ja huomasi valkoisen valon koostuvan eri aallonpituuksista.

MARIE CURIE

1867 AC - 1934 AC

Löysi radioaktiivista alkuaineitta ja havaitsi toriumin olevan radioaktiivista.

ALBERT EINSTEIN

1879 AC - 1955 AC

Loi suhteellisuusteorian ja vaikutti kvanttimekaniikan ja kosmologian kehitykseen.

Modernin fysiikan kausi

1900 AC - 1990 AC

STEPHEN HAWKING

1942 AC

Hänen tärkeimmät työnsä käsittelevät mustien aukkojen ja termodynamiikan välistä suhdetta.

Nykyaika

1990 AC - 2017 AC