jaartallen geschiedenis

Events

1ste IR

1750 - 1850

willem 1

24 augustus 1772

Amerikaanse revolutie

1776

Franse revolutie

1789

Déclaration des droits de l'homme et du citoyen

1789

bestorming van de Bastille

14 juli 1789

onthoofding louis 16de

1793

napoleon wordt consul

1799

napoleon wordt keizer

1804

code civil

1804

slag van trafalger

Approx. 1805 - 1805

veldtocht naar Moskou

1812

tweede verbanning Sint-Helena

1815

VKN

1815 - 1830

eerste verbanning Elba

1815

slag bij Waterloo + congres van wenen

Approx. 1815 - 1815

dekolonistatie Latijns-Amerika

1820

nationale revolutie 1ste golf

1820

het bloedbad van Chios

1822

monroedoctrine

1823

karel 5de koning Frankrijk

1824 - 1848

monsterverband

1828

La liberté guidant le peuple

1830

nationale revolutie 2de golf

1830

afschaffing persvrijheid

1830

1ste fase intellectuele beweging

1830 - 1860

triggers

1830

gustaaf wappers belgische revolutie

1830 - 1835

onafhankelijkheid belgië

4 oktober 1830

belgische grondwet

1831

eerste stoomtrein

1835

vlaamse leeuw geschreven

1838

vlaamse leeuw muziek

1845

nationale revolutie 3de golf

1848

communistisch manifest

1848

Europees revolutiejaar

1848

liberale regering winnen verkiezingen

1848

2de IR

1850 - 1950

The orgin of species

1859

2de fase politieke beweging

1860

Coecke & Goethans

1860

eerste internationale: Londen

1864

ASLK oprichting

1865

wet le chapelier

1866

das kapital

1867

modern imperialisme

1870 - 1914

Duitse + italiaans éénmaking

1870

nederlands erkend in recht

1873

beperkt katholieke invloed

1878

nederlands bestuur

1878

1ste schoolstrijd in Belgie

1878 - 1884

nieuwe liberale schoolwet

1879

de Vooruit

1880

nederlands onderwijs

1883

Congo vrijstaat

1885

BWP

1885

het volk

1891

alle wetten nederlands

1898

WO 1

1914 - 1918

3de fase radicalisering

1914

inter belum

1918 - 1940

verdrag van versailles

1919

crash van wall street

1929

hitler aan de macht

1933

WO 2

1940 - 1945

koude oorlog

1945 - 1989

3de IR

1950 - Present

muur valt in berlijn

1989

9/11

2001

financiële crisis

2008

Arabische lente

2011