ORÍGENS DEL CINEMA

Elabora un eix cronològic que descrigui l'evolució del cinema.

Neix el cinematògraf, pel germans Lumière.

1895

"Arribada del tren a la Ciotat", primer film.

1895

Georges Méliès introdueix trucatges i elements de ficció.

1897

"Viatge a la lluna"

1902

Hollywood, centre de la indústria cinematogràfica.

1907

Charles Chaplin i Buster Keaton treballen a Hollywood

1913

Chaplin es l'auntèntic inventor del cinema còmic nord-americà.

"El naixement d'una Nació"

1914

David W. Griffith, introdueix el flash-back o el recurs als arguments literaris.

1915

Griffith funda la productora United Artits

1919

Neix el cinema soviètic

1919

Amb un clar objectiu de conscienciació i propaganda política.

Chaplin, asoleix un èxit enorme amb Charlot

1920

"El cuirassat Potemkin", millor film

1925

Avantguarda política i avantguarda estètica conformen una obra vibrant i èpica.

Companyia Wartner Brother

1927

"El cantant de Jazz", primera film sonor

1927

També primer film cantat. Estrena el 6 de octubre de 1927.

Apareix el cinema en color

1935