Antti Malaska

Events

Katedraalikoulu Turkuun

1200

Turun akatemia

1640

Uno Cygnaeus

1810 - 1888

Kansakouluasetus

1866

Oppivelvollisuus

1921

Peruskoulujärjestelmän käyttöönotto

1972

Koululainsäädännön uudistus

1983