eix 5

Events

Motí d'Aranjuez. Aixecaments del 2 de maig. Abdicacions de Baiona.

1808

Josep Bonaparte (GUERRA DEL FRANCÈS)

1808 - 1814

PROCÉS D'INDEPENDÈNCIA DE LES COLÒNIES AMERICANES

1808 - 1824

Convocatòria de Corts

1810

Constitució de Cadis

1812

Tractat de Valençay

1813

Reposició de l'absolutisme

1814

Ferran VII

1815 - 1833

Pronunciament liberal de Lacy

1817

RESTAURACIÓ ABSOLUTISTA

1817 - 1820

Pronunciament de Riego

1820

TRIENNI LIBERAL

1821 - 1823

Alçaments absolutistes

1822

Cent Mil Fills de Sant Lluís

1823

DÈCADA OMINOSA

1824 - 1833

Batalla d'Ayacucho

1824

Naixament d'Isabel II. Pragmàtica sanció

1830

Mort de Ferran VII

1833