Eix 4

Events

Procés d'independència de les colònies Americanes

1808 - 1824

Josep Bonaparte (GUERRA DEL FRANCÈS)

1808 - 1813

Motí d'Aranjuez. Abdicacions de Baiona. Començament Guerra del Francès. Aixecaments del 2 de maig

1808

Convocatòria de Corts

1810

Constitució de Cadis

1812

Tractat de Valençay

1813

Ferran VII

1814 - 1833