Eix3.1

Events

Ferran VI(CENTRALITZACIÓ I UNIFORMITAT)

1746 - 1758

Ferran VI, rei

1746

Cadastre d'Ensenada

1749

Carles III (REFORMISME)

1759 - 1787

Carles III, rei

1759

Tercer Pacte de Família

1761

Llei de Liure Circulacó de Grans

1765

Primera Societat Econòmica d'Amics del País

1765

Motí d'Squillace

1766

Expulsió dels jesuïtes

1767

Llibertat de comerç

1778

Es declaren honestes totes les professions

1783

Començament del regnat de Carles IV

1788

Carles IV (CRISI DE LA MONARQUIA)

1788 - 1808

Godoy, secretari d'Estat

1792

Guerra amb França

1793

Pau de Basilea

1795

Guerra contra la Gran Bretanya

1795 - 1810

Batalla de Trafalgar

1805

Fontainebleau

1807