Eix 3

Events

Ferran VI (CENTRALITZACIÓ I UNIFORMITAT)

1746 - 1758

Ferran VI, rei

1746

Cadastre d'Ensenada

1749

Carles III (REFORMISME)

1759 - 1787

Carles III, rei

1759

Tercer Pacte de Família

1761

Primera Societat Econòmica d'Amics del País. Llei de Lliure Circulació de Grans.

1765

Expulsió dels jesuïtes

1767

Motí de Squillace

1776

Libertat de comerç

1778