Feixisme

Events

Tractat de Versalles

1919

Fundació dels fasci italians

1919

Ocupació de fàbriques i terres

1920

Mussolini arriba al poder a Itàlia

1922

Asessinat de Matteotti

1924

Conferència de Locarno

1925

Pactes del Laterà

1929

Invasió d'Etiopia

1935

Formació de l'eix Roma-Berlín

1936

Guerra civil espanyola

1936 - Approx. 1938