Paragraph 1 & 2

Events

Gregorius VII

1073 - 1085

Eerste lekenbeweging, 'armen van Lyon'. Uiteindelijk Waldenzen genoemd.

1175

Franciscus van Assisi start een lekenbeweging.

1182

Innocentius III, machtigste paus alle eeuwen

1198 - 1216

Franciscus trok met enkele volgelingen naar Rome, voorkomen Inquisitie.

1209

Kinderkruistocht

1212

Franciscus overleden

3 oktober 1226

Ingrijpende veranderingen in de kerk.

1400 - 1600

Desiderius Erasmus (1466-1536)

1466 - 1536

Maarten Luther

1483 - 1546

Calvijn

1509 - 1564

Maarten Luther spijkert zijn 95 stellingen tegen aflaathandel op kerkdeur in Wittenberg. (HERVORMINGSDAG)

31 oktober 1517

Maarten Luther ketter verklaard en hij mocht aan geen enkele kerkelijke activiteit meedoen.

1518

Maarten Luther vogelvrij verklaard.

1521

Calvijn onder indruk van geschriften Luther.

1530

Concilie in Trente (Italië)

Approx. 1545 - Approx. 1563

Rooms-katholieken rechten terug

1795

Gereformeerde kerken ontstaan.

1834

Gereformeerde kerken ontstaan.

1886

4 oktober uitgeroepen tot Werelddierendag.

4 oktober 1929

Tweede Vaticaanse Concilie

1962 - 1965

Samengaan van de Nederlandse Hervormde kerk, Gereformeerde kerken en Evangelisch-Lutherse kerk tot Protestantse Kerk in Nederland(PKN)

2004

Eerste Zuid-amerikaanse paus. (Jorge Mario Bergoglio)

2013

Paus Franciscus bezoekt kerk Waldenzen in Turijn om excuses aan te bieden.

22 juni 2015