tidsline

Events

antikken

500 BC - 500

karl den store

742 - 814

vikingtia

800 - 1050

middelalderen i norge

1130 - 1537

svartedauen

1347 - 1351

1. verdenskrig

1914 - 1918

2. verdenskrig

1939 - 1945

2017