revolucio

Events

Monarquia

1788 - 1793

Estats generals

inici de la revolució francesa

1789

assemblea nacional

declaració dels drets de l'home i del ciutadà

1790

Assemlea constituient

1791

Assemblea legislativa

1792

convenció girondina i jacobina

1793

Republica

1793 - 1799

Convenció termirodiana

1794

directori

1795

fi de la revolució francesa

1798

consulat

1799

imperi napoleònic

1799 - 1821

consul vitalici

1802

s'esten imperi napoleònic

1805 - 1813

caiguda de Napoleó

1814 - 1815

mort Napoleó

1821