ORÍGENS DEL CINEMA

Main

ARRIBADA DEL TREN A LA CIOTAT

1895

Va ser un dels primers films, realitzat per Louis Lumière.

NEIX EL CINEMATÒGRAF

12/28/1895

Invent del germans Lumière

GEORGE MÉLIÈS

1897

L'eprestidigitador George Méliès introduueix trucatges i elements de ficció en les seves pel·lícules.

VIATGE A LA LLUNA

1902

Pel·lícula de George Méliès

HOLLYWOOD

1907

Des de 1907, Hollywood, a la costa de Califòrnia, esdevé progressivament el centre de la naixent indústria cinematogràfica nord-americana.

DAVID W. GRIFFITH

1908

Inicia la seva carrera David W. Griffith, un director que hi introdueix grans novetats com, per exemple, l'organització de les pel·lícules en seqüències, l'ús del flash-back o el recurs als arguments literaris.

CHARLES CHAPLIN I BUSTER KEATON

1913

Des de 1913, Charles Chaplin treballa a Hollywood, contractat pel director Mack Sennett, l'autèntic inventor del cinema còmic nord-americà. Enfront d'un Chaplin, líric i sentimental, Buster Keaton assenyala un contrapunt de rostre impassible i humor lúcid, en la línia iniciada per Sennett

EL NAIXEMENT D'UNA NACIÓ

1914

Pel·lícula de Griffith

UNITED ARTISTS

1919

Griffith funda la productora United Artisits.

CINEMA SOVIÈTIC

1919

EL 1919 neix el cinema soviètic, amb un clar objectiu de conscienciació i propaganda política.

EL CUIRASSAT POTEMKIN

1925

El cuirassat Potemkin, del director soviètic Serguei M. Eisentsein, es considerat un dels millors films de la història, avantguarda política i avantguarda estètica conformen una obra vibrant i èpica.

CINEMA SONOR (EL CANTANT DE JAZZ)

10/06/1927

La primera pel·lícula del cinema sonor (i també el primer film cantat) va ser estrenada al 1927. Era dirigida per Alan Crossland i produïda per la companyia Warner Brothers.

CINEMA EN COLOR

1935

El cinema en color va aparèixer l'any 1935.