Revolució Francesa

Etapes

Monarquia Constitucional

1789 - 1792

Rep. Democrática

1792 - 1794

República Burgesa

1794 - 1799

República

1799 - 1804

Imperi Napoleònic

1804 - 1815

Subetapes

Constituent

1789 - 1791

Assamblea

1789 - 1792

Legislati.

1791 - 1792

Girondi.

1792 - 1793

Convenció

1792 - 1795

Jacobina

1793 - 1794

Termido.

1794 - 1795

Directori

1795 - 1799

Consolat

1799 - 1804

Esdeveniments

Esclat de la Revolució

1789

Assamblea de Notables

april 1789

Convocat. Estats Generals

may 1789

Assamblea Nacional Constituent

june 1789

Presa de la Bastilla

14 july 1789

Abolició del Feudalisme

4 august 1789

Declaració dels Drets de l'Home i el Ciutadà

26 august 1789

Constitució del 1791

1791

Proclamació de la República Francesa

1792

Assalt al palau reial

10 august 1792

Constitució del 1793

1793

Execucció Rei Lluís XVI

1793

Mort de Robespierre

1794

Constitució del 1795

1795

Cop d'estat de Napoleó

1799

Acord amb el Papa

1801

Consol Vitalici

1802

Napoleo Emperador

1804

Trafalgar War

1805

Entrada i ocupació dels Francesos a Espanya

1808

Màxima Expansió

1811

Napoleo a illa Elba

1813

Congrés de Viena

1814

Creació de la Santa Aliança

1815

Derrota Definitiva Waterloo

1815