Schilderkunst

Events

Classicisme

1760 - 1820
 • Heldere kleuren
 • Perfecte anatomie
 • Duidelijke contourlijnen
 • Duidelijke voorgrond (actie) en achtergrond (sober, rust, donker)
 • Verhalen uit KO: heldenthema's, moraal
 • Ideaal Romeinse republiek

Romantiek

1790 - 1850
 • Subjectieve ervaringen & individuele belevingen centraal
 • DOEL: weergeven van gevoel, emoties en pathos
 • Emotionaliteit/religiositeit ipv rationaliteit: droom, mysterie, nacht, natuur
 • Weltschmerz: niet goed in maatschappij, escapisme, cultuurpessimisme
 • Idealiseren van het eigen verleden
 • Politiek: liberalisme populair thema → epsiche manier weergegeven
 • Verhalen uit ME

Realisme

1850 - 1870
 • Dagelijkse leven, harde realiteit
 • Uitlokken van controverses en maatschappijkritiek door tonen van realiteit
 • Gebruik van aardse kleuren
 • Realistische verhoudingen en afmetingen
 • Werkelijkheid of protest?
 • Wat na de uitvinding van de fotografie?

Impressionisme

1870 - 1880
 • Vluchtige weergave an de zichtbare werkelijkheid
 • Vage afwerking; zichtbare penseelstreken en penseeltoetsten
 • Vorm is belangrijker dan het onderwerp -Alledaagse thema’s: natuurlandschappen of werkelijke wereld

Abstracte kunst

1870 - 1950
 • Enkel lijnen en vormen zichtbaar
 • Onderwerp niet meer zichtbaar
 • Vlakken worden ingekleurd, zonder link met de geschilderde realiteit

Kubisme

1905 - 1920
 • Verwarrend perspectief
 • Vorm is belangrijker dan de inhoud
 • Vergaande vereenvoudiging
 • Kleur is onbelangrijk en vaak onrealistisch
 • Voorliefde voor portretten, landschappen en stillevens

Expressionisme

1905 - 1940
 • Diepe, intense emoties en het onbewuste van de schilder
 • Harde contourlijnen benadrukken de emoties
 • Felle, harde, onnatuurlijke kleuren
 • Als toeschouwer voel je iets, maar zie je het onderwerp niet meteen
 • Lelijke, agressieve, hevige taferelen
 • Gevoelswereld van o.a. de kunstenaars worden weergeveven

Surrealisme

1920 - 1945
 • Onrealistische, absurde taferelen afkomstig uit het onderbewustzijn van de schilder
 • Droomwereld
 • Wél vaak erg realistisch geschilderd
 • Soms bijna abstract

Hedendaagse kunst

1960 - 2017

Kunst sinds de jaren '60
- pluralisme: moeilijk om nog duidelijke kunststromingen te onderscheiden
- postmodernisme

Nouveau realisme en Hyperrealisme

1960 - 2017

Nouveau realisme:
- gewone voorwerpen en afval verwerkt in schilderij
- doen toeschouwers nadenken over leefwijze
Hyperrealisme
- alledaagse voorwerpen of figuren enorm verkleinen of vergroten waardoor details belangrijk lijken en de hoofdzaken op de achtergrond verdwijnen
- gevoel van herontdekking
- emotioneel effect, kritiek over onze samenleving

Actuele kunst

2017

Kunst van nu
- jonge, veelbelovende of nog niet gevestigde kunstenaars
- metamodernisme?