första världskriget

Events

Tysklands stat bildades

1871

Vilhelm II blev tysk kejsare

1889

Skottet i Sarajevo

1914

kriget stannade av några dagar

Approx. 24 December 1914

Italien gick över till fienden

1915

Tyskland attackerade Verdun.

1916

USA bestämt sig för att gå in i kriget

1917

kriget slut

1918