Första världskriget

Andra världskriget

Events

1871
1889
1914
28 June 1914
28 juli 1914
1918