Kurrikulum beplanning

Events

Duur van kurrikulum

September 1, 2018 - November 30, 2018

Motivering en belangrikheid van oefening

September 1, 2018 - September 30, 2018

Besoek van gasspreker

September 1, 2018

Uitsappie na Rugby stadion

September 10, 2018

Noodhulp kursus

September 16, 2018 - September 21, 2018

Praktiese les van "Bootcamp" aanbieder

October 1, 2018

Verskillende soorte fisiese aktiwiteite

October 1, 2018 - October 31, 2018

Intervensie 1

October 8, 2018

Intervensie 2

October 15, 2018

Hulpmiddels en integrering met lesse

November 1, 2018 - November 30, 2018

Intervensie 3

November 12, 2018

Afsluiting en samevatting

November 26, 2018