לו"ז הפקה - חנוכה טויס

Events

לוז הפקת סרטים

26 November 2017 - 5 December 2017

קבלת צילומים מרוני

27 November 2017

סרט ברבי+ פליידו אחרי תיקונים

27 November 2017

קבלת אישור + מחירים סופיים לקריינות מנילי

27 November 2017

אישור לשוני + אישור פרסומות

28 November 2017

סרט בליייבד + מפרץ

28 November 2017

הקלטת קריינות - בערב

Approx. 29 November 2017

און ליין-

29 November 2017

משמרת תיקונים

30 November 2017

סאונד

30 November 2017

שבת

1 December 2017 - 2 December 2017

העברת קבצים לערוצים

3 December 2017