Sebi

Events

Allianserna

1871

Tyska hotet

1889

Attentaten i Sarajevo

1914 - 28 June 1914

Slagen vid Verdun och Somme

1914

Det blev inte något kort krig

1915

Ryssland och Tyskland undertecknat en uppgörelse i Brest-Litovsk.

15 December 1915

Slaget i Verdun skulle under sommaren och hösten 1916 följas av ett minst lika ohyggligt blodbad vid floden Somme

1916

Tysklands flottor samman i ett större sjöslag i Skagerack

1916

USA bestämt sig för att gå in i kriget på Storbritanniens och Frankrikes sida

3 February 1917

Under 1918 landsattes halva denna styrka i Europa.

1918

När fredsförhandlingarna genomfördes i Paris blev också många länder fria

1919