Geschiedenis

Events

Prehistorie

Approx. 20001 BC - Approx. 3000 BC

Ohalo-cultuur

Approx. 20000 BC

Natufiërs

Approx. 12000 BC

Klimaat Midden-Oosten veranderd

Approx. 11000 BC

Gevolg: ontstaan van landbouw

Abu Hureyra

Approx. 7000 BC

Eén van de eerste steden, mogelijk gemaakt door landbouw

Eerste dorpen in Soemerië

Approx. 6500 BC

Bandkeramiek

Approx. 6000 BC - Approx. 5000 BC

Neolitische Revolutie

Approx. 5300 BC

Eerste landbouwers in Nederland

Approx. 5300 BC

Soemerisch schrift

Approx. 3500 BC

Stedelijke nederzettingen in Mesopotamië

Approx. 3500 BC

Tijd van Grieken en Romeinen

3000 BC - 500

Myceense cultuur

Approx. 2000 BC - Approx. 1200 BC

Hammurbi koning van Babylon

Approx. 1760 BC

Deze koning had al wetten ingesteld

Ontstaan poleis

Approx. 850 BC

Stichting Rome

753 BC

Netwerk poleis rond Middellandse Zee

Approx. 750 BC - Approx. 550 BC

Artsenscholen in Athene

Approx. 600 BC

Wegvoering Joden naar Babylonië

586 BC

Etruskië, Chartago en Perzië erg machtig

Approx. 550 BC

Poleis Ionië valt onder Perzië

547 BC - 490 BC

Republiek Romijnse Rijk

509 BC - 27 BC

Einde Koningstijd Romeinse Rijk

509 BC

Athene democratie

508 BC - 404 BC

Opstand Ionië tegen Perzen

499 BC

Geholpen door de Grieken

Protagoras

490 BC - 420 BC

Eerste Perzische Oorlog

490 BC

Tweede Perzische Oorlog

480 BC - 479 BC

Athene even bezet door de Perzen

480 BC

Oorzaak: verzwakkingen door oorlog

Sokrates

469 BC - 399 BC

Ontwikkeling gezondheidszorg Athene (5e eeuw)

Approx. 450 BC

Bouw Parthenon

447 BC

Peloponnesische Oolog

431 BC - 404 BC

Athene tegen Sparta

Plato

427 BC - 347 BC

Athene onder Spartaans bewind

404 BC - 403 BC

Athene democratie

403 BC - 308 BC

Sokrates ter dood veroordeeld

399 BC

Philippos van Macedonië

382 BC - 336 BC

Alexander de Grote

356 BC - 323 BC

Philippos veroverd Griekenland

338 BC

Alexander begint oorlog

334 BC

Hij steekt over naar Klein-Azië, verslaat de Perzen, verovert Egypte, Mesopatamië, Iran, Afghanistan en Pakistan.

Alexander verovert Perzië

331 BC

Stichting Alexandrië

331 BC

Massale bruiloft Perzen en Grieken

324 BC

Hellenisme

300 BC - 30 BC

Senaat het machtigste orgaan

Approx. 300 BC - Approx. 100 BC

Eerste Punische Oorlog

264 BC - 241 BC

Tweetalige Egyptenaren in hogere functies

Approx. 250 BC

Hannibal

247 BC - 183 BC

Tweede Punische Oorlog

218 BC - 201 BC

Inwoners Italië betalen geen belasting

167 BC - Approx. 290

Derde Punische Oorlog

149 BC - 146 BC

Pompeius

106 BC - 49 BC

Julius Ceasar

Approx. 100 BC - 44 BC

Gaius Julius Caesar

63 BC - 14 BC

Caesar machtigste man van Rome

Approx. 60 BC

Julius Casesar verovert Gallië

58 BC - 51 BC

Burgeroorlog Pomeius-Caesar

49 BC

Regering Julius Caesar

49 BC - 44 BC

Romeinen verslaan Cleopatra

31 BC

Gaius Julius Caesar 'Augustus'

Approx. 27 BC

Regering Gaius Julius Caesar

27 BC - 14 BC

Romeins imperium (Keizerrijk)

26 BC - 476

Joden en Christenen groeien uit elkaar

Approx. 0 AD - Approx. 100

Begin aanleg Limes

Approx. 50 AD

Keizer Nero

54 AD - 68 AD

Brand van Rome, christenvervolgingen

64 AD

Bataafse Opstand

69 AD

Hard opgetreden tegen christenen

Approx. 90 AD

Keizer Trajanus

98 AD - 117

Verbiedt christenvervolging

Trajanus verovert Dacië

106

Romeinse Rijk is op zijn grootst

Christendom strakker georganiseerd (2e eeuw)

Approx. 150

Crisis Romeinse Rijk

Approx. 200 - Approx. 284

Germanen vallen Imperium binnen (einde 2e eeuw)

Approx. 200

>50 soldatenkeizers

235 - 284

Christenen moeten afgoden offeren

250 - 260

Diocletianus

284 - 305

Inwoners Italië gaan weer belasting betalen

Approx. 290

Geldhervorming

Approx. 290

Tetrarchie

293 - 306

Horigheid ontstaat

Approx. 300

Prijsedict

301

Christenvervolging

303 - 305

Keizer Constantijn

306 - 337

Constantijn wint slag bij Milevische brug

312

Wordt vervolgens christen

Tolerantie-Edict van Milaan

313

Christendom krijgt gelijke rechten

Constantinopel gebouwd

324

Hunnen bereiken Europa

Approx. 375

Keizer Theodosius

379 - 395

Christendom staatsgodsdienst

391

Oost-Romeinse Rijk

395 - 1453

Scheiding Oost- en West-Romeinse Rijk

395

Tijd van de Volksverhuizingen

Approx. 400 - Approx. 600

Clovis

466 - 511

Germaanse generaal zet keizer af, einde Romeins Imperium

476

Clovis aan de macht

481 - 511

Doop Clovis

Approx. 500

Tijd van monniken en ridders

500 - 1000

Tijdsscharnier 500

500

Middeleeuwen

500 - 1500

Keizer Justitianus

527 - 565

Eerste wetboek

529 - 534

Mohammed

Approx. 570 - 632

Paus Gregorius I de Grote

590 - 604

Deze paus heeft veel gedaan voor de versprijding van het Christendom

Openbaringen aan Mohammed

610

Hedsjra

622

Mohammed vlucht uit Mekka, begin Islamitische jaartelling

Eerste kaliefen veroveren heel Arabië

632 - 661

Willibrord

658 - 739

Kalifaat Omayyaden

661 - 750

Met Damascus als hoofdstad

Bonifatius

672 - 754

Karel Martel

Approx. 689 - 741

Willibrord missionaris

690 - 739

Reconquista

Approx. 711 - 1492

Bonifatius missionaris

716 - 754

Karel Martel aan de macht

718 - 741

Slag bij Autun

725

Slag bij Poitiers

732

Slag bij Toulouse

733

Karel de Grote

Approx. 747 - 814

Abassieden verslaan Omayyaden

750

Karel de Grote aan de macht

768 - 814

Paus roept Karel te hulp

773

Kroning Karel de Grote

800

Aanvallen Noormannen nemen toe

840

Einde bloei Dorestad

Approx. 863

Rollo verkrijgt Normandië

911

Kalifaat Córdoba

929 - 1031

Stichting Abdij van Egmond

950

Tijd van steden en staten

1000 - 1500

Einde Vikingtijd

1066