Eix cronològic del s.XIX a Espanya des del punt de vista polític

Events

Batalla de Trafalgar

1805

Tractat de Fointanebleau

1807

Motí d'Aranjuez

1808

Guerra del francès

1808 - 1814

Capitulacions de Baiona

1808

Batalla de Bailén

1808

Trienni liberal

1820 - 1823

Dècada Ominosa

1823 - 1833

Espanya es trobava en el pretorianisme

Pronunciaments liberals

1824 - 1826

Primera Guerra Carlina

1833 - 1839

Conveni de Vergara

1840

Regència d'Espartero

1840 - 1843

Règim moderantista

1844 - 1868

Bienni progressista

1854 - 1856

Sexenni Democràtic

1868 - 1874

La "Gloriosa"

1868

Constitució de 1869

1869

Eleccions constituents (sufragi universal +25)

1869

Regnat d'Amadeu I

1870 - 1873

La I República

1873 - 1874

Restauració Borbònica

1875 - 1931