Godsdienst Jodendom

Events

Tijd van Abraham

2000 BC

Uittocht uit Egypte met Mozes als leider.

1300 BC

Salomo was koning.

1000 BC

Tempel van Salomo wordt verwoest.

586 BC

Herbouwde tempel wordt voltooid.

515 BC

Ballingschap is afgelopen.

500 BC

Alexander de Grote wordt veroverd.

300 BC

Tempel wordt opnieuw ingericht.

163 BC

Joden worden verbannen uit Rome.

63 BC

Jezus wordt geboren.

0 AD

Joden worden weer verbannen uit Rome.

50 AD

Joden leven verdeeld over Europa.

70 AD

Periode waarin het Jodendom groeit.

900 AD - 1500 AD

Kruistochten naar Israël.

1096 AD

Joden moeten herkenbaar worden door de Paus.

1215 AD

Christelijke kerk vervolgd Joden.

1350 AD

In Spanje komen Christenen aan de macht.

1492 AD

Joden horen bij de normale bevolking.

1700 AD - 1800 AD

Eerste wereldoorlog

1914 AD - 1918 AD

Tweede wereld oorlog

1939 AD - 1945 AD

Zesdaagse Oorlog

1967 AD

Door de oorlogen is het aantal Joden sterk afgenomen en zijn er nog maar 1,5 miljoen Joden.

2015 AD - Present