joodse volk

Events

Abraham

Approx. 2000 BC

Joodse volk ontstaat door Abraham

Mozes Egypte

Approx. 1300 BC

Mozes leidt de slaven (Joden) uit Egypte

Koning Salomo

Approx. 1000 BC

verovering Juda

586 BC

verovering Juda

586 BC

Tweede tempel

515 BC

Einde ballingschap

Approx. 500 BC

Alexandrië

300 BC

Herinwijding

163 BC

Verovering Romeinen

63 BC

Jezus wordt geboren

0 AC

Joden weggestuurd uit Rome

50 AC

Verspreiding

70 AC

Eerste Kruistocht

1096 AC

Joden herkenbaar gemaakt

1215 AC

Joden worden gezien als slecht

1350 AC

Spaanse joden verplicht Christendom

1492 AC

Franse revolutie

1700 - 1800

Joden worden niet meer als aparte groep gezien

WOI

1914 - 1918

WO II

1939 - 1945

Zesdaagse Oorlog

1967

Weinig Joden

2015