Jodendom

Events

Abraham geboren

2038 BC

Naar beloofde land

1850 BC

Abraham trekt naar het beloofde land.

Uittocht joden uit Egypte

1240 BC

Jozua Kanaän

1200 BC

Jozua trekt met de Israëlieten Kanaän binnen.

Regering koning Saul

1025 BC - 1010 BC

David Koning

1010 BC - 972 BC

David koning van Israël, Jeruzalem nationale hoofdstad en religieus centrum.

Regering van Salomo en bouw tempel van Jeruzalem.

972 BC - 932 BC

Ballingschap

586 BC

Jeruzalem veroverd door Nebukadnezar. Verwoesting van de Tempel, begin van de Babylonische ballingschap

Bouw tweede Joodse tempel

515 BC

Tempel herbouwd

515 BC

Herbouwde tempel word voltooid.

Juda

334 BC - 331 BC

Veroveringen van Alexander de Grote, Juda gaat horen bij het Grieks-Egyptische rijk van de Ptolemaeën.

Tempel opnieuw

163 BC

Tempel opnieuw ingericht

Jeruzalem overgenomen

63 BC

De Romeinen namen Jeruzalem over.

Jezus wordt geboren

0 AD

Einde ballingschap

50 AC

Volkskruistocht

1096

Paus

1215

Joden moeten herkend worden door de paus.

Christelijke kerk

1350

Christelijke kerk vervolgd Joden.

Spaanse Joodse bevolking verdreven

1492

Een grote verbanning van Joden vond plaats na de herovering van moslim-Spanje, die door de Spaanse Inquisitie werd gevolgd, waarin de volledige Spaanse Joodse bevolking van circa 200.000 Sefardische Joden werd verdreven.

Veel Joden trokken naar Nederland

1700 - 1800

Eerste wereld oorlog

1914 - 1918

Tweede wereld oorlog

1939 - 1945

Een heleboel Joden werden vermoord.

Europa

70

Joden waren verdeeld over Europa.

Nu

2015

Het jodendom is nu nog steeds een van de wereld religies.