Bonux

Events

Handelsagentuur

January 1, 2015 - February 25, 2016

Niet betaalde commissies

January 1, 2016 - November 11, 2016

Opzeg periode Bonux

February 26, 2016 - June 25, 2016

Kennisname merk Bianco door Bonx

Approx. March 4, 2016

Handelsbeurs Friedrichshaven Bonus en Lenor

Approx. March 15, 2016

Bianco geeft Witter dan wit exclusiviteit van de verkoop in België

April 4, 2016

Beurs Bianco met Witter dan wit en Bonux aanwezig + confrontatie met Marseille

August 8, 2016 - August 10, 2016

Freddy krijgt boze mail van aanwezigheid op beurs van wash en clean

September 15, 2016

Bonux mailt terug en vraagt om vergoeding van jaren dienst

October 2, 2016

Wash zegt geen vergoeding verschuldigd te zijn in mail

October 12, 2016

Bonux dagvaardt Wash voor de vergoeding

November 11, 2016