Tidslinje

Events

Antikken

700 BC - 500 AD

Middelalderen

500 - 1500

Vikingtiden

800 - 1066

Marco Polo

1254 - 1324

Renessansen

1400 - 1600

Kristoffer Colombus

1451 - 1506

Leonardo da Vinci

1452 - 1519

Vasco da gama

1469 - 1524

opplysningstid

1600 - 1750

Jeg blir født

2005

2017

2017