De Nederlandse opstand

Events

Karel kreeg alle 17 gewesten in handen.

1515

Willem van Oranje geboren

1533

Filips II volgde Karel V op

1555

De beeldenstorm

1566

80-jarige oorlog

1568 - 1648

Geuzen nemen den Briel in

1572

Spaanse furie

1576

Unie van Utrecht

1579

Filips II verklaart Willem van Oranje vogelvrij

1580

Spanjaarden hadden alle Brabantse en Vlaamse steden veroverd

1581

Willem van Oranje wordt vermoord

1584

Spanjaarden namen Antwerpen in

1585

Stichting van de Republiek der Verenigde Nederlanden

1588