NF2A1

Events

Ordinador sense SO

1940 - 1950

Arquitectura del transistor

1950 - 1955

Es comencen a reemplaçar les vàlvules de buit pels transistors, per això, els ordinadors d'aquesta generació són més petits i consumeixen menys electricitat que els anteriors. La forma de comunicació amb aquestes noves computadores és mitjançant llenguatges més avançats que el llenguatge de màquina, i que reben el nom de "llenguatges d'alt nivell "o llenguatges de programació.

Sistema per Batch

1950 - 1955

A principis dels anys 50 amb l'objecte de facilitar la interacció entre persona i ordinador, els sistemes operatius fan una aparició discreta i bastant simple, amb conceptes tals com el monitor resident, el procés per lots i l'emmagatzematge temporal.

Arquitectura de IC

1958 - 1965

El circuit Integrat (IC), és una pastilla o xip molt prim en el qual es troben una quantitat enorme de dispositius microelectrònics interactuats, principalment díodes i transistors, a més de components passius com resistències o condensadors.

Sistema operatiu de multiprogramacio

1960 - 1964

El terme multiprogramació denota un sistema operatiu que, a més de suportar processos concurrents múltiples, permet que resideixin simultàniament en la memòria primària les instruccions i les dades procedents de dos o més processos diferents

SO i temps real

1963 - 1967

Aquests sistemes es fan servir en entorns on s'han d'acceptar i processar en temps molt breus un gran nombre de successos, majoritàriament externs a l'ordinador. Si el sistema no respecta les restriccions de temps en què les operacions han de lliurar el seu resultat es diu que ha fallat.

SO Multiprocesador

1966 - 1969

Un sistema operatiu multiprocés es refereix al nombre de processadors del sistema, que és més d'un i aquest és capaç d'usar-los tots per distribuir la seva càrrega de treball. Generalment aquests sistemes treballen de dues formes: simètrica o asimètricament. Quan es treballa de manera asimètrica, el sistema operatiu selecciona un dels processadors el qual jugarà el paper de processador mestre i servirà com a pivot per distribuir la càrrega als altres processadors, que reben el nom d'esclaus. Quan es treballa de manera simètrica, els processos o parts d'ells (threads) són enviats indistintament a qualsevol dels processadors disponibles, tenint, teòricament, una millor distribució i equilibri en la càrrega de treball sota aquest esquema.

Sistema operativo UNIX

1969 - Present

Aparició sistema operatiu UNIX

Microordinadors

1970 - 1975

APPLE DOS i APPLE sistema operatiu per a la sèrie de microordinadors

SO desarrollats

1970 - 1975

Atles Supervisor i l'US / 360, els anys 1970 van marcar l'inici d'UNIX, a mitjans dels 60 apareix Multics, sistema operatiu multiusuari - multitasca desenvolupat pels laboratoris Bell d'AT & T i Unix, convertint-lo en un dels pocs SO escrits en un llenguatge d'alt nivell.

Aparició del Mac OS

1980 - 1984

El llançament oficial de l'ordinador Macintosh al gener de 1984, al preu d'US $ 1,995 (després canviat a $ 2,495 dòlars) . Incloïa el seu sistema operatiu Mac OS la característiques noves era una interfície gràfica d'usuari (Graphic User Interface), Multitasques i Mouse. Va provocar diferents reaccions entre els usuaris acostumats a la línia d'ordres i alguns ratllant l'ús del Mouse com a joguina.

Microsoft Windows

1980 - 1998

A mitjans dels anys 80 es crea aquest sistema operatiu, però no és fins a la sortida de (Windows 95) que se li pot considerar un sistema operatiu. Abans d'aixó només era una interfície gràfica del (MS-DOS) en el qual es disposava d'uns disquets per córrer els programes. Avui dia és el sistema operatiu més difós en l'àmbit domèstic tot i que també hi ha versions per a servidors com Windows NT. (Microsoft) ha dissenyat també algunes versions per superordinadors, però sense gaire èxit. Anys després es va fer el (Windows 98) que era el més eficaç d'aquesta època.

Microsoft enix

1980 - 1985

Microsoft antic basat en UNIX

GNU/Linux

1990 - 1999

Aquest sistema pel que sembla és una versió millorada d'Unix, basat en l'estàndard POSIX, un sistema que en principi treballava en mode ordres. Avui dia disposa d'Finestres, gràcies a un servidor gràfic i a gestors de finestres com KDE, GNOME entre molts. Recentment GNU / Linux disposa d'un aplicatiu que converteix les finestres en un entorn 3D com ara Beryl o Compiz. El que permet utilitzar Linux d'una forma visual atractiva.

Windows NET

1997 - 1998

Es va decidir canviar el nucli del sistema compatible amb MS-DOS i d'ara en endavant basar-lo en un compatible amb Windows NT i així el projecte va poder seguir endavant amb el nom actual de ReactOS, que va començar al febrer de 1998, desenvolupant les bases del nucli i alguns drivers bàsics.

Windows 98

1998 - 2003

Windows 98. sistema operatiu grafic, sucessor de windows 95.
Molt més estable. Va oferir tres Service Pack (SP1,SP2) on disposava de gran quantitat d'actualitzacions de seguretat i funcionament del sistema.

ReactOS

1998 - 2000

ReactOS (React Operating System) és un sistema operatiu de codi obert destinat a aconseguir la compatibilitat binària amb aplicacions de programari i controladors de dispositius fets per Microsoft Windows NT versions 5.x des d'ara (Windows XP i els seus successors).

Windows ME

1999 - 2000

Aparició del sistema operatiu de (Windows ME) (Windows Millenium Edition) aproximadament entre l'any 1999 i l'any 2000. Poca inserció en el mon domèstic.

Windows XP

2001 - 2009

Conegut com un dels sistemes operatius més estables i amb més implantació a nivell usuari doméstic. Ha rebut diferents service pack (SP1 SP2 SP3)

Windows 7

2009 - 2012

Aparició de Windows 7 que va sortir al mercat el 22 d'octubre del 2009, deixant enrere al (Windows Vista), que va tenir innombrables crítiques durant el poc temps que va durar al mercat.

Windows 8

2012 - 2013

Implantació del Sistema per APPS. Sistema operatiu més enfocat a dispositius amb interfaç táctil.