Geschiedenis Context 1 + Context 4 (Verplichte Voorbeelden)

Events

(VV) Luther verschijnt voor de Rijksdag in Worms

1521

95 stellingen -> Rijksdag in Worms -> Vogelvrij -> Saksen

(VV) Instelling van drie Collaterale Raden

1531

Raad van State; Raad van Financiën; Geheime Raad.
Deze Raden waren een poging tot centralisatie van de Nederlanden van Karel V.

(VV) Karel V probeert met Bloedplakkaten het protestantisme uit te roeien

1550

Vervolging van Ketters, d.w.z. aanhangers van opvattingen die tegen de leer van de katholieke kerk ingingen. (Inquisitie)
De Bloedplakkaten zijn strenger dan de voorgaande regels (absolutisme).

Smeekschrift der Edelen

April 1566

Lagere edelen boden een Smeekschrift bij Magaretha van Parma aan. Hierin vroegen ze om afschaffing van de plakkaten.
Van Parma trad minder fel op met als gevolg dat calvinisten hagepreken gingen houden en in augustus 1566 brak de Beeldenstorm uit.

Inname Den Briel

1572

De Watergeuzen namen Den Briel in van de Spanjaarden.

(VV) Ontzet van Leiden

1574

Door het doorsteken van dijken waardoor het land onder water kwam te staan rondom Leiden, trokken de Spanjaarden zich noodgedwongen terug. Leiden was bevrijd.

Pacificatie van Gent

1576

Een verdrag waarin de gewesten het volgende besloten:
- Spaanse troepen weg uit de Nederlanden.
- Geen vervolgingen op het gebied van godsdienst.
- In Holland en Zeeland alleen het calvinisme toegestaan, maar wel gewetensvrijheid.
- De andere gewesten kregen de vrijheid om een eigen godsdienstig beleid uit te voeren.

(VV) Alteratie van Amsterdam

1578

De Amsterdamse schutterij die steeds protestantser werd, zette het katholieke bestuur af waardoor het bestuur nu calvinistisch was geworden.