Timeline of Old Testament History

People

Abraham

2000 bc

Moses

1500 bc

Joshua

1400 bc

Gideon

1100 bc

David

1050 bc

Elijah

970 bc

Isaiah

850 bc

Jeremiah

608 bc

Ezra

450 bc

Periods

Patriarchs

1650 bc - 1079 bc

Conquest

1400 bc

Judges

1200 bc - 1000 bc

Monarchy

1050 bc

Division

850 bc

Captivity

608 bc - 538 bc

Restoration

500 bc - 450 bc

Events

Joseph's Death

1635 bc

Exodus

1500 bc - 1250 bc

Fall of Jericho

1400 bc

Division of the Kingdom

970 bc - 850 bc

Fall of Samaria

722 bc

Return from Babylonian Captivity

608 bc - 538 bc

Fall of Jerusalem

586 bc