La Restauració

Events

Guerra Cuba i Filipines

1868 - 1878

La Restauració

1874 - 1903

Regnat d'Alfons XII (1874-1885)

1874 - 1885

Conservadors (Cánovas)

1875 - 1881

Constitució

1876

Pau Zanjon

1878 - 1888

Liberals (Sagasta)

1881 - 1884

Conservador (Cánovas)

1884 - 1886

Regència de Maria Cristina

1885 - 1902

Mort d'Alfons XII

1885

Pacte del Pardo

1885

Liberals (Sagasta)

1886 - 1890

Aprovació llei d'associacions

1887

Abolició esclavitud a Cuba

1888

Conservadors (Cánovas)

1890 - 1893

Aprovació sufragi universal masculí

1890

Liberals (Sagasta)

1893 - 1895

Conservadors (Cánovas)

1895 - 1897

Liberals (Sagasta)

1897 - 1898

Assassinat Cànovas Del Castillo

1897