Art Clàssic - Grec i Romà

Grècia

Època Arcaica (800 - 500 aC)

800 bc - 500 bc

Època clàssica (500 - 336 aC)

500 bc - 336 bc

Època Hel·lenística (336 - 146 aC)

336 bc - 146 bc

Roma

Monarquia Etrusca (753 - 509 aC)

753 bc - 509 bc

República Romana (509 - 27 aC)

509 bc - 27 bc

Imperi Romà (27 aC - 477 dC)

27 bc - 477

Període d'Anarquia (235 - 284)

235 - 284

Baix Imperi i divisió d'Occident i Orient (284 - 395)

284 - 395

Decadència i enfonsament d'Occident (395 - 476)

395 - 476