Old Testament Timeline

Events

Creation ?

2999 bc

Abram

Approx. 2166 BC

Joseph

1915 bc

Moses

1526 bc

Exodus from Egypt

1446 bc

10 Commandments given

1445 BC

Leviticus

1400 bc

Numbers

1400 bc

Joshua

1400 bc - 1380 bc

Exodus

1400 bc

Genesis

1400 bc

Deuteronomy

1400 bc

Judges

1380 bc - 1050 bc

Judges Begin rule

1375 bc

Ruth

1200 bc - 1150 bc

1 Samuel

1100 BC - 1010 BC

Saul Anointed King

1050 bc

Goliath killed

1025 bc

David Anointed

1025 bc

1 Chronicles

1010 BC - 971 BC

2 Samuel

1010 bc - 971 bc

David Became King Over All

1003 bc

1 Kings

971 bc - 853 bc

2 Chronicles

971 BC - 539 BC

Solomon King

970 bc

Job

Approx. 950 bc

Proverbs

950 bc - 700 bc

Ecclesiastes

Approx. 935 bc

Temple Completed

930 bc

Elijah Starts Ministry

875 bc

Temple Rebuild Starts

875 bc

2 Kings

853 BC - 560 BC

Jonah

770 bc

Amos

760 bc

Hosea

760 bc - 730 bc

Micah

740 bc - 700 bc

Isaiah

739 bc - 530 bc

Nahum

650 bc

Jeremiah

627 bc - 580 bc

Zephaniah

627 bc

Daniel

605 bc - 530 bc

Habakkuk

605 bc

Ezekiel

593 bc - 570 bc

Lamentations

586 bc

Obadiah

586 bc

Ezra

539 bc - 450 bc

Temple Rebuild Haulted

530 bc

Haggai

520 bc

Zechariah

520 bc - 518 bc

Temple Rebuild Resumed

520 bc

Temple Rebuild Finished

516 bc

Joel

500 bc

Esther

483 BC - 474 BC

Esther Becomes Queen

479 bc

Malachi

470 bc - 460 bc

Nehemiah

445 bc - 410 bc

Psalm

Approx. 400 bc

Believed to be put together as one book

Noah ?

299 bc