El sexenni democràtic 1886-1874

Events

1812
1837
1864 - 1872
1867
1868
January 1868
1868
1868 - 1878
1868
1868
1868
18 September 1868
28 September 1868
Desember 1868
1869
1869 - 1870
1869
1869
1869
1869
February 1869
2 January 1870
November 1870
30 Desember 1870
1871
1871 - 1873
1871
1871
1872
1872
1872 - 1873
1872 - 1876
1872
1872
April 1872
1873
1873
Jan 1873
1873
1873
1873
1873
1873
February 1873 - Jun 1873
10 February 1873
Jun 1873
12 July 1873
18 July 1873
18 July 1873
September 1873
September 1873
1874
2 January 1874
3 January 1874
29 Desember 1874
29 Desember 1874