20. saj kirjandus

Events

Marcel Proust

1871

Prantsuse kirjanik.
Üks esimesi, kes kirjutas homoseksuaalsusest.
Ta kirjutas romaanisarja "Kaotatud aega otsimas", mis teenis talle tema kuulsuse.

Modernism

Approx. 1880 - Approx. 1940

Tahetakse olla uuenduslik, üritatakse välja vahetada eelnevaid kirjandusmudeleid. Tähtsal kohal on autori ja lugeja suhe.
Eesti kirjanikest leidub A.H. Tammsaare teostes kõige rohkem modernismisi alaliikide jooni.

Virginia Woolf

1882

Briti kirjanik.
Üks tähtsamaid modernistlikke kirjanikke.
Hakkas kirjanikuks aastal 1900.
Tema teosed inspireerisid feminismi.

James Joyce

1882

Iiri kirjanik.
Alustas kirjanikuteed luuletajana.
Tema meistriteos on "Ulyssus".

Franz Kafka

1883

Kirjutas saksa keeles.
Sündis juutide perekonda.
Sidus oma teostes realismi ja fantastikat.

Ernest Hemingway

1899

Ameerika kirjanik.
Surm ja vägivald on Hemingway teostes üsna läbiv teema, sest ta osales mõlemas maailmasõjas ja ka Hispaania kodusõjas.
1954. aastal võitis Nobeli kirjandusauhinna.

Vladimir Nabokov

1899

Vene-Ameerika kirjanik.
Kirjutas nii vene kui ka inglise keeles.
Õppis Cambridge ülikoolis.
Kuulsaim romaan on "Lolita".

Graafiline romaan

Approx. 1900 - Present

Raamatuformaadis teos, kasutatakse koomiksi tehnikaid.
Rõhk on piltidel, mitte tekstil.
Rodolphe Töpffer - šveitsi kirjanik.
Töö kõrvalt, vabal ajal tegeles koomiksite kirjutamisega.
Õppis Prantsusmaal, läks tagasi šveitsi õpetama.

John Steinback

1902

Ameerika kirjanik.
Esimene edukas teos "Tortilla Flati agul" ilmus 1935. aastal.
1962. aastal võitis Nobeli kirjandusauhinna.

George Orwell

1903

Inglise kirjanik.
Alustas kirjutamisega aastal 1927.
Rõhus teadlikkust sotsiaalsest ebaõiglusest. Oli totalirismi vastu, toetas demokraatlikku sotsialismi.

Futurism

1909 - Approx. 1940

Tekkis Itaalias.
Katkendlikud ja keerulised tekstid, õigekiri pole tähtis.
Vladimir Majakovski on Vene futurismi kõige uuenduslikum kirjanik. Ta ühines Vene Kunstikoolis Vene futuristliku liikumisega ning sai peagi selle eestvedajaks.

Kadunud põlvkond

Approx. 1914 - Approx. 1940

Kirjanikud sündinud aastatel 1883-1900.
Tihtipeale autobiograafiline, räägitakse Ameerika unistusest, jõukate inimeste elust.
F. Scott Fitzgerald - Ameerika kirjanik, hakkas kirjutama 13. aastaselt.
1920. aastal ilmus esimene romaan.

Teadvuse vool

Approx. 1920 - Approx. Present

Teadvuse voolu iseloomustab tegelaste mõtete, tunnete üleskirjutamine, erinev aja kulgemise kiirus.
W. Faulkner - Ameerika kirjanik.
Ta vihkas kooli, aga see eest väga meeldis lugeda.
1949. aasta Nobeli kirjandusauhinna laureaat.

Sürrealism

Approx. 1920 - Approx. 1940

Sürrealismis iseloomusab ebareaalsus, ebaloogilisus, unenäod, hallutsinatsioonid.
Ilmar Laaban - Eesti tähelepanuväärseim sürrealist. Tema esimene sürrealistlik luulekogu avaldati aastal 1946 ja seda peetakse Eesti kirjanduse esimeseks sürreaalseks luulekoguks.

Eesti ajalugu Eesti romaanis

Approx. 1930

Jaan Kross - Alustas luuletamisega 1938. aastal gümnaasiumis, jätkas ülikoolis.
Teoste keskmeks on Eesti ajalugu.
Esitati mitu korda Nobeli kirjandusauhinna kandidaadiks.
Mats Traat - Alustas kirjanikukarjääri luuletamisega.
Teoste keskmeks ka Eesti ajalugu.
Sündis Tartumaal, tema teoste toimumiskoht on ka Tartumaal.
Kõige tuntum teos on jõgiromaan "Minge üles mägedele".

Umberto Eco

1932

Itaalia kirjanik.
Oli Bologna ülikooli professor ja Tartu Ülikooli audoktor.
Teostes on keerukad süžeed.
Mainib oma teostes ka ajalugu ja kirjandust.

Eesti kirjandus 2. maailmasõja ajal

1939 - 1945

1940 - Nõukogude Liidu okupatsioon, katkes kirjanduse loomulik areng, kirjandus lõhustati kaheks.
1940-1941 - uudiskirjandust ilmus vähe
1942-1943 - loodi Eesti Nõukogude Kirjanike Liit, kirjastamisolud paranesid Saksa okupatsiooniga
1944 - kirjanduse lõhenemine lõppes, paljud kirjanikud põgenesid läände

Auschwitz

1939 - 1945

Sõja jooksul rajati Auschwitzi kolm laagrit.
Küüditati umbes 1,1 miljonit juuti, kellest umbes 960 000 tapeti/surid.
Czesław Miłosz - Poola kirjanik, sai 1980. aastal Nobeli kirjandusauhinna.

Psühholoogiline modernism ENSVs

Approx. 1940 - Approx. 1990

Tegelane ja autor on omavahel tihedalt seotud, nagu oleks biograafia. Iseloomustavateks tunnusteks võib tuua nt segadusttekitav ülesehitus, vahelduvad meeleolud (tegelasel ja/või autoril).
Mati Unt - Kirjutas alla 40 kirjale.
Töötas Vanemuises, Noorsooteatris, Draamateatris.

Sergei Dovlatov

1941

Vene kirjanik.
Näitas lõhet ühiskonna ametliku ideoloogia ja valitsevate olude vahel.
Pärast sõjaväeteenistust hakkas kirjutama.
Loomingus kirjutab ka Eestist, sest elas seal.

Eksistentsialism

Approx. 1945 - Approx. 1980

Filosoofia ja kirjandus on tihedalt põimitud.
Eksistentsialism rõhutab ka vajadust rakendada mõtlemist isiklikus ja ühiskondlikus elus.
Tähtsamad kirjanikud on nt: Jean-Paul Sartre ja Albert Camus.
Jean-Paul Sartre - Prantsuse kirjanik.
Ta oli 1931-1945 filooofia professor.
Kirjutas kokku 52 teost.

Maagiline realism

Approx. 1950 - Approx. 1960

See on tulvil üleloomulikest juhtumitest.
Sellel on palju ühist sürrealismi ja ulmekirjandusega.
Laura Esquivel - Mehhiko kirjanik ja poliitik.
Leidis inspiratsiooni enda perest.

Ulmekirjandus

Approx. 1950 - Present

Imeulme, teadusulme, õudusulme.
Väga palju filme, raamatuid ja arvutimänge said alguse tänu ulmekirjandusele.
J.R.R Tolkien - Inglisekirjanik.
Peetakse modernse ulmekirjanduse teerajajaks.
Kirjutas "Sõrmuste isanda" triloogia, mis kogus palju populaarsust ning selle põhjal tehti ka filme.

Postmodernism

Approx. 1950 - Approx. 1990

Postmodernismi iseloomustab skeptitsism, põhitõdedele vastu vaidlemine, ühtse tõe puudumine.
Tehti üleskutseid modernismi vastu ja vaieldi väga palju.
Jacques Derrida - Prantsuse filosoof.
Elu jooksul kirjutas üle 40-ne raamatu.
Üks kuulsamaid postmodernistlikke tegelasi.

Biitnikud

Approx. 1950 - Approx. 1965

Biitnikke iseloomustab pseudo-intellektuaalsus (usutakse, et teatakse kõigest kõike, kuigi tegelikult ei teata), narkootikumide tarvitamine.
Allen Ginsberg - Ameerika luuletaja.
Teda loetakse biitnikute üheks juhtivaks figuuriks.
Ginsbergi teatakse kõige rohkem tema luuletuse "Howl" poolest.

Absurditeater

Approx. 1950 - Approx. 1970

Absurditeatrit iseloomustab asjade seosetus, arusaamatus, kohatud vaikused, tegevuse ebaloogiline kulg jms.
Samuel Beckett - Iiri kirjanik.
Kirjutas prantsuse ja inglise keeles.
Teostes leidub kurba väljavaadet inimete eksistentsi ja musta huumorit.

Kuldsed kuuekümnendad

Approx. 1960 - Approx. 1970

Raudsesse eesriidesse tekkisid praod.
Vaimne surve lõdvenes, noor põlvkond tõusis esile.
Hando Runnel - Ainus Eesti akadeemik, kes pole lõpetatud ühtegi kõrgkooli.
Loomingu keskmeks on autori suhe kodumaa ja rahvaga.
Kirjutas ka elu ja ühisskonna probleemidest.

Postkolonialism

1978 - Present

Riigid iseseisvuvad.
Tihtipeale räägib probleemidest, mis tekivad kui riigid iseseisvuvad või need dekoloniseeritakse.
Sir Vidiadhar Surajprasad Naipaul - Briti kirjanik.
Sai rüütlitiitli kirjanduse eest.
Sai ka Nobeli kirjandusauhinna 2001. aastal.