Untitled timeline

Main

Monarquia etrusca(753 a.C - 509 a.C)

753 b.C - 509 b.C

República (509 a.C - 27 a.C)

509 b.C - 27 b.C

Imperi romà (27 a.C - 476 d.C)

27 b.C - 476 a.C

Període d'anarquia (235 - 284)

235 - 284

Baix Imperi i divisió (Orient i Occident) (284 - 395)

284 - 395

Decadència i enfonsament de l'Occident (395 - 476)

395 - 476