Psicomotricitat de 0 a 6 anys

Events

Primer mes

1 January 2017 - 1 February 2017

Boca a terra pot aixecar el cap uns segons.
Quan neixen tenen diferents reflexos per a la seva supervivència. Com reflex de agafar, de succió, de marxa automàtica, de inmersió...
Pot imitar gestos amb la cara però sense intenció.
No controlen moviments dels seus membres.
La vista: sentit menys madur. veuen borros. Prefereixen els rostres.
Pot enfocar objectes que estiguin a menys d'un metre.
L'oida està més desenvolupada. Posen especial atenció a la veu humana. Giren el cap cap al so.
Gust, olfacte i tacte: funcionen en néixer i s'adapten al món social.

Durant el 1r any

1 January 2017 - 1 January 2018

Augment del tamany del cerebel, que afecta al control de l'equilibri i la postura.

De 1 a 2 anys Moviment de pinça.

1 January 2017 - 1 January 2019

Als dos anys no és tan compulsiu sinó més selectiu.

2 Mesos

1 February 2017 - 1 March 2017

Maduresa dels músculs del cap, coll i esquena.
Et mira als ulls i si et mous et segueix amb la mirada, vista menys borrosa. Maduració del còrtex visual.
Mou els braços amb excitació cap a un objecte que està a prop seu.
Comença a somriure, a emetre sorolls i a agafar coses (sense intenció).
Li crida molt l'atenció els objectes mòbils i de colors vius.
Als 2 mesos el cervell passa a una nova fase de funcionament, millorant el domini dels seus actes.

De 2 a 6 m. Coordinació oculo-manual.

1 February 2017 - 1 July 2017

Possibilitarà el gest voluntari

Entre 3 a 6 mesos

1 March 2017 - 1 July 2017

El control de la conducta s'anirà traspassant als núclis més evolucionats (còrtex cerebral).

3 Mesos

1 March 2017 - 1 April 2017

Observa amb més atenció els ulls i la boca.
Pot girar el cap d'un costat a l'altre.
Poden tocar un objecte però no el poden sostenir.
Juga amb les seves mans.
Quan li parles et respon amb sorolls.
Al agafar-lo pot aguantar el cap una estona curta.

4 Mesos

1 April 2017 - 1 May 2017

Apareix la visió Binocular: capacitat per coordinar els dos ulls per veure una imatge.
S'orienta cap als sorolls (gira el cap).
S'asseu amb ajuda.
Poden agafar algun objecte però sense sincronització i se'l porten a la boca.
Balbuceja i crida per cridar l'atenció.
Comença a riure a riallades (petar-se de riure), quan jugues amb ell.

De 4 a 5m. Nen eleva el pit, s'asseu amb ajuda i agita les cames.

1 April 2017 - 1 June 2017

5 Mesos

1 May 2017 - 1 June 2017

Es diverteix jugant amb mans i peus
És capaç de fer moviments voluntaris amb les cames.
Si li deixes una joguina a l'abast de la seva mà la pot agafar i moure. (Ex: sonall)
Al agafar-lo en braços pot aguantar el cap dret una estona.

6 Mesos

1 June 2017 - 1 July 2017

Et contesta amb sorolls quan li parles.
S'asseu sense ajuda.
Pot agafar i sostenir qualsevol objecte. Es passen d'una mà a l'altre l'objecte.
S'agafa els peus i així va descobrint el seu propi cos.
Boca a terra esta tranquil i s'aguanta recolzat sobre les seves mans.
Es capaç de girar-se (donar-se la volta).

De 6 a 12m Prensió s'afina. En mans i dits.

1 June 2017 - 1 January 2018

7 Mesos

1 July 2017 - 1 August 2017

Pot dir ga, ta, da... i ho repeteix.
Li agrada explorar els objecte que li donem.
S'aguanta una estona assentat però necessita recolzar-se al davant amb les seves mans per no caure.

8 Mesos

1 August 2017 - 1 September 2017

Si una joguina li agrada s'esforçarà per agafar-la.
Li agrada tira objectes per veure com cauen i escoltar el soroll que fan.
Vol conèixer el seu entorn i intenta arrossegar-se.

De 8 a 10 mesos. Gatejar

1 August 2017 - 1 October 2017

9 Mesos

1 September 2017 - 1 October 2017

Utilització de la pinça digital. Moviments més fins per agafar objectes.
Preferència lateral d'una mà.
Pot agafar coses petites.
S'aguanta assentat sense perill a caure o tombar-se.

Entre 9 i 14 mesos. Inici de caminar

1 September 2017 - 1 February 2018

10 Mesos

1 October 2017 - 1 November 2017

Li crida l'atenció objectes desconeguts i intenta agafar-los.
Si li amagues un objecte i ho veu intentarà descobrir-lo.
Agafat de les barres del bressol s'aguanta dret.
Pot gatejar al terra.

11 Mesos

1 November 2017 - 1 December 2017

Capaç de coordinar ambdues mans per poder tancar un objecte massa gran com perquè pugui ser sostingut per una sola mà.
Si li dius "donam" allargant-li la mà, s'acostarà oferint-te el que li demanes.

12 Mesos

1 December 2017 - 1 January 2018

Desenvolupa la prensió de pinça (més destresa per aixecar objectes).
Comença a fer els primers pasos.
S'aguanta dret sense ajuda. Comença a controlar el to muscular.
Equilibri estàtic necessari perquè el nen camini
Entén moltes coses que li diem.
Pot llençar una pilota.
Pot posar objectes dins d'uns altres i pot fer torres senzilles amb peces grans.

13 Mesos

1 January 2018 - 1 February 2018

14 Mesos

1 February 2018 - 1 March 2018

S'interessa per objectes d'altres persones i intenta agafar-los.
Li fa gràcia mirar-se al mirall.
Li agrada escampar tots les joguines.
Pot caminar sol o empentant un cotxet.

De 13 a 16m. Augmenta la velocitat de la marxa.

1 February 2018 - 1 May 2018

15 Mesos

1 March 2018 - 1 April 2018

16 Mesos

1 April 2018 - 1 May 2018

Pot senyalar i nombra alguns objectes. Coneix parts del seu cos.
Pot veure sol agafant un vas amb les dos mans. Utilitza la cullera.
Li agrada que li llegeixin contes i pot senyalar i passar la pàgina.
Pot tirar una pilota amb les dues mans i ho repeteix.

17 Mesos

1 May 2018 - 1 June 2018

18 Mesos

1 June 2018 - 1 July 2018

Es treu algunes peces de roba (sabates, mitjons) i ens ajuda a vestir-lo.
Pot agafar un color i fer gargots sobre un paper.
Pot posar-se de peu sense ajuda i ajupir-se a agafar una joguina.
Pujar escales gatejant. Sap corre una mica i salta una esglaó.

19 Mesos

1 July 2018 - 1 August 2018

20 Mesos

1 August 2018 - 1 September 2018

El seu desenvolupament motor progressa a poc a poc.

El seu equilibri és molt millor i té més agilitat.
Pot còrrer.
Encara no domina la motricitat fina, però si li dones un llapis i un paper realitzarà gargots i traços de forma lliure.

21 Mesos

1 September 2018 - 1 October 2018

22 Mesos

1 October 2018 - 1 November 2018

El nadó és capaç de caminar, córrer i controlar els seus moviments amb més seguretat i independència, de manera que en molts casos voldrà fer coses per si mateix.
Podem ensenyar-accions d'autonomia com rentar-se les mans, treure les sabates...

23 Mesos

1 November 2018 - 1 December 2018

24 Mesos

1 December 2018 - 1 January 2019

Corre sense caure.
Puja i baixa un esglaó sol.
S'enfila per obstacles.
Reconeix diverses parts del seu cos.
Construeix una torre amb 6 peces o més.
Repeteix totes les paraules.
Senyala les parts de la cara d'una altre persona.
Reconeix nocions com: a dalt i abaix del seu cos.

De 2 a 3 anys

1 January 2019 - 1 January 2020

Aprendrà a salta amb els dos peus junts.
Pujarà escales dret.
Fa boles de paper.
Agrupa objectes per color.
Senyala objectes llargs i curts per comparació.
Reconeix les nocions espacials: a sobre, a sota, davant, darrere, al costat de, proper a.
El seu llenguatge és més fluid, manté més diàleg.
Ajuda a banyar-se.
Control d'esfínters: s'allarga el temps del control nocturn amb incapacitat per retenir l'orina mentre dormen.

De 2 a 6 anys

1 January 2019 - 1 January 2023

Augment i control dels segments motors inferiors que faciliten la finor i precisió dels moviments.
Control en el maneig dels músculs del canell i els dits.
Començarà a controlar els seus esfínters. S'ha de començar quan l'infant estigui preparat per treure-li els bolques. Entre els 18 mesos i 30 mesos.
L'infant estarà preparat quan digui què té pipi.

De 3 a 4 anys

1 January 2020 - 1 January 2021

Als 3 anys coneix entre 20-30 parts del seu cos.
Als 4 anys desenvolupament de noves habilitats motrius.
Coordinació dinàmica general de les diferents formes de desplaçar-se.
capacitat d'expressió i moviments en diferents parts del cos.
Equilibri del cos en posició estàtica i en moviment.
Pot agafar una pilota llançada a l'aire.
Representació gràfica de objectes de l'entorn mitjançant diferents tècniques grafo-plàstiques.
Afinar el to muscular i la prensió del llapis de color en diferents tipus de traços.
Desenvolupament l'expressió corporal i del contacte interior.

De 3 a 6 anys Evidència de lateralitat.

1 January 2020 - 1 January 2023

De 4 a 5 anys

1 January 2021 - 1 January 2022

Als 5 anys s'assoleix l'equilibri dinàmic.
Utilitza la pinça fina per agafar un llapis de color, els seus traços són forts.
En la seva marxa combina la coordinació de les puntes i els talons.
Baixa les escales alternant els peus.
Salta en un mateix peu fins a 5 vegades seguides.
Tira la pilota, la fa rebotar i l'agafa.
Desenvolupa la coordinació dinàmica general amb moviments laterals i oblics:
- Desenvolupa la capacitat del moviments del cos com expressió de la identitat personal.
- Desenvolupa l'equilibri i el control del cos: tensió i relaxació.
- Desenvolupament del dibuix de la figura humana i la precisió al pinta.

De 5 a 6 anys

1 January 2022 - 1 January 2023

El lòbul frontal ha madurat lo suficient per permetre la realització de funcions com: regulació, planejar la pròpia conducta o el control sobre l'atenció.
Als 6 anys reconeix entre 50-60 parts del seu cos.
Atrapa amb les mans una pilota que li tiren, pot copiar un triangle, coneix almenys 4 colors i pot desvestir-se i vestir-se sense ajuda.