Etapes Historia Filosofia

Events

Etapa presocràtica

Approx. 624 BC - Approx. 500 BC

L'objectiu dels filòsofs presocràtics era trobar l'arché, o element primer de totes les coses, origen, substrat i causa de la realitat o cosmos.

Filosofia antiga

Approx. 624 BC - Approx. 500

Va ser el materialisme filosòfic. Tales, Anaximandre, Anaxímenes, Heràclit, malgrat totes les diferències existents entre ells, suposaven que totes les coses procedeixen d'un principi únic i, a més material.

Etapa socràtica

Approx. 470 BC - Approx. 399 BC

Estudi de l'home i del seu món, és a dir, la comunitat en què viu. La seva investigació pretén posar a cada home individual en clar amb si mateix, i pretén fer-ho just, és a dir, solidari amb els altres.

Filosofia medieval

Approx. 400 - Approx. 1400

Molt involucrada amb la naturalesa de Déu, i amb l'aplicació de la lògica i el pensament aristotèlic a cada àrea de la vida. Un interès constant en aquest temps va ser el de provar l'existència de Déu, a través de la lògica, si era possible.

Filosofia moderna

Approx. 1500 - Approx. 1700

La filosofia moderna es va caracteritzar per reconèixer plenament la preeminència de la gnoseologia per sobre la metafísica, 1 argumentant que abans d'intentar conèixer el que hi ha, és prudent conèixer el que es pot conocer.2 Els principals debats d'aquesta època van ser, per tant, debats gnoseològics.

Filosofia contemporània

Approx. 1800 - 2017

La filosofia contemporània és el període actual de la història de la filosofia. Per extensió, es diu també amb aquest nom a la filosofia produïda per filòsofs que encara estan vius. És el període que segueix a la filosofia moderna.
Les tradicions filosòfiques més significatives i abarcadoras del segle XX van ser la filosofia analítica en el món anglosaxó, i la filosofia continental a l'Europa continental.