Sissejuhatus infoteadusesse

Events

Esimesed koopa maalingud

40000 BC

Esimene kirjutus süsteem

3000 BC

Tähestik

1000 BC

Paberi leiutamine

105

Johannes Gutenbergi trükimasin

1439

Fotograafia

1826

Esimese relee kasutamine telegraafsüsteemis

1844

Raadio leiutamine

1866

Telefoni leiutamine

1876

Helikast

1877

45 km pikkune raadiosideliin

1899

Televiisor

1927

Maailma universaalse dokumenteerimise kongress

1937

Arvuti leiutamine

1944

mõõtühik Bitt

1948

Esimene arvuti

1951

World wide web

1989

Wikipedia

2001

Twitter

2006

Google viirust ennetav süsteem

2008