Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden

Events

Eerste boekdrukpersen

Approx. 1450

die leidden tot onderandere Lutheranisme en Calvinisme

Karel V

1500 - 1558

Hertog van Alva

1507 - 1582

Karel V wordt heerser over een groot deel van de Nederlanden

1515

Luther verschijnt voor de Rijksdag in Worms

1521

Filips II

1527 - 1598

Instelling drie Collaterale Raden

1531

(onderdeel van centralisatiepolitiek in de Nederlanden)

Willem van Oranje

1533 - 1584

Elizabeth I

1533 - 1603

Karel V heeft alle Nederlanden in handen

1543

Johan van Oldenbarnevelt

1547 - 1619

Stedelingen in de Nederlanden betaalde belasting aan Karel V in ruil voor privileges

1550

Reformatie (religieuze crisis) in de Nederlanden

1550

Instelling van de Bloedplakkaten

1550

Ketters in de Nederlanden moeten de doodsstraf krijgen

Filips II erft de Nederlanden

1555

Beeldenstorm & Smeekschrift der Edelen

1566

1e hagenpreek in de Nederlanden

1566

Maurits van Oranje

1567 - 1625

Alva richtte een speciale rechtbank op genaamd Raad van Beroerten

1567

Hertog van Alva komt aan in de Nederlanden

1567

De geuzen ontketenen de Opstand in Holland en Zeeland

1572

De geuzen nemen Den Briel in

1572

Alva verlaat de Nederlanden

1573

Ontzet van Leiden

1574

Staatse Leger

1575 - 1795

Pacificatie van Gent

1576

Alteratie van Amsterdam

1578

Unie van Utrecht

1579

Plakkaat van Verlatinghe

1581

Willem van Oranje wordt vermoord

1584

De Noordelijke Nederlanden gaan verder als zelfstandige republiek

1588

Gouden Eeuw

1588 - 1648

De Spaanse Armada wordt verslagen

1588

Moedernegoties

Approx. 1600

Oprichting VOC

1602

Rembrandt van Rijn

1606 - 1669

Twaalfjarig Bestand

1609 - 1621

Johan van Oldenbarnevelt wordt onthoofd

1619

Coen verplaatst het bestuurscentrum van de VOC naar Batavia

1619

Johannes Vermeer

31 oktober 1632 - 15 december 1675

Bouw Portugees-Joodse synagoge in Amsterdam

1639

In het Verdrag van Münster erkent Spanje de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden

1648