França

Events

MONARQUIA ABSOLUTA

1600 - 1679

Sistema polític on el rei tenia el poder absolut. Governava el regne i dirigia la política exterior, dictava les lleis i administrava justícia o nomenava els migistrats que l'exercien en nom d'ell.

SOCIETAT ESTAMENTAL

1600 - 1679

Separació de poders en la societat estamental:
Clero: gaudia de drets i privilegis i no pagaven impostos.

Noblesa: gaudia de drets i privilegis i no pagaven impostos.

Tercer Estat: el poble baix, no tenia cap privilegi i havia de suportar totes les carregues fiscals (impostos)

ECONOMIA DE SUBSISTÈNCIA

1600 - 1679

Sistema econòmic agrícola de subsistència, era un sistema limitat.
L'agricultura era la font de riquesa més imporant tot i estar molt enderrerida.

LLUÍS XIV REI DE FRANÇA

1656

GUERRA DELS SET ANYS

1756 - 1763

Enfrontament pel control de les colònies i del comerç colonial, van originar alguns conflictes parcials anomenats La Guerra dels Set Anys.

LLUÍS XV AL PARLAMENT DE PARÍS

1766

REVOLUCIÓ FRANCESA

1789 - 1799