FRANÇA

Events

SOCIETAT ESTAMENTAL

1600 - 1679

Separació dels poders en la societat estamental.
Clero: Aquest estament guadia de drets i privilegis, i estaven exempts de pagar impostos.

Noblesa: Aquest estament guadia de drets i privilegis, i estaven exempts de pagar impostos.

Tercer Estat: El poble baix, no tenia cap privilegi i havia de suportar totes les càrregues fiscals (impostos).

ECONOMIA DE SUBSITÈNCIA

1600 - 1679

L'agricultura era la font de riquesa més important, d'aquesta época.

Sistema econòmic agrícola de subsidència, es un sistema limitat. Rarament i havia excedents, però en aquests cassos es donava a un comerç limitat

MONARQUIA ABSOLUTA

1600 - 1679

Sistema polític on el rei tenia el poder absolut. Governava al regne i dirigía la política exterior, dictava les lleis i administrava justicia o nomenava als migistrats que l'exercien en nom d'ell.

LLUÍS XIV REI DE FRANÇA

1653 - 1715

GUERRA DELS SET ANYS

1756 - 1763

Enfrontaments de control colonial de les colònies i del comerç colonial, que van originar alguns conflictes parcials, com la Guerra dels Set Anys.

LLUÍS XV AL PARLAMENT DE PARÍS

1766

REVOLUCIÓN FRANCESA

1789 - 1799